Persoonlijkheid

De persoonlijkheidsvragenlijst Big Five kan worden gebruikt wanneer een genuanceerd en volledig beeld van iemands persoonlijkheid in dagelijkse werksituaties nodig is. Het is een belangrijk instrument om de ontwikkelbaarheid van de benodigde competenties in te kunnen schatten. Dat komt onder andere aan de orde bij selectie- of ontwikkelvragen, maar ook bij loopbaankeuzes en beoordeling van potentieel voor doorgroei.
De Big Five biedt hierbij ondersteuning door de kandidaat te meten op de belangrijkste vijf persoonlijkheidskenmerken, de zogenaamde “Big Five”: instabiliteit, extraversie, openheid, aanpassen, consciëntieusheid, en daarnaast meer in detail op 24 onderliggende aspecten van die “Big Five”. Op basis van deze informatie wordt vervolgens aangegeven hoe gemakkelijk de kandidaat een door de gebruiker zelf geselecteerd aantal competenties kan laten zien of verder kan ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar deze Big Five? Maak de quickscan voor een korte indruk.

Performance Improvement Plan
Talenten dienen zo goed mogelijk te worden ingezet, omdat deze bijdragen aan het plezier en daarmee het succes in het werk. Het Performance Improvement Plan geeft een helder beeld van hoe een vooraf geselecteerde set aan competenties zich verhoudt tot de persoonlijkheid en het gedrag van een deelnemer. Het Performance Improvement Plan ondersteunt de deelnemer om talenten te ontdekken en de keuze te vergemakkelijken om energie te steken in de juiste competenties, dan wel per competentie de juiste ontwikkelingsactiviteit of actie te kiezen.
Het Performance Improvement Plan is opgesteld op basis van vragen die de deelnemer zelf en eventuele anderen hebben beantwoord op het gebied van persoonlijkheid en gedrag. De resultaten van de Big Five vragenlijst en de 360 vragenlijst zijn in de Performance Improvement Plan rapportage gecombineerd.
De PIP rapportage is geen losse HR-tool, maar wordt verstuurd na het invullen van de Big Five Personality en de 360 met hetzelfde competentieprofiel.

Ga terug naar: Instrumenten

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×