360 graden feedback

Het 360° feedback instrument wordt ingezet wanneer informatie nodig is over het functioneren van een medewerker. Door mensen in de omgeving (leidinggevende, collega, medewerker, klant of eventueel (ouders van) leerlingen) te laten aangeven in welke mate deze persoon de competenties beheerst die voor het dagelijks werk vereist zijn. Dit instrument bevraagt daarover deze hele “kring” (360°) van mensen via een systematische vragenlijst. Waarom: het levert informatie die gebruikt wordt om de juiste ontwikkelingsactiviteiten te kiezen, een functionerings- of loopbaangesprek voor te bereiden, dan wel een verantwoorde keuze te maken voor een opleiding of een training. Daarnaast kan de 360 bij een gehele groep of een team worden ingezet om te zien welke competenties collectief goed door die groep of dat team beheerst worden dan wel voor verbetering vatbaar zijn. De genoemde informatie wordt overzichtelijk in een grafisch overzicht gepresenteerd met behulp van eenvoudige en beknopte toelichtende tekstjes.

Performance Improvement Plan
Talenten dienen zo goed mogelijk te worden ingezet, omdat deze bijdragen aan het plezier en daarmee het succes in het werk. Het Performance Improvement Plan geeft een helder beeld van hoe een vooraf geselecteerde set aan competenties zich verhoudt tot de persoonlijkheid en het gedrag van een deelnemer. Het Performance Improvement Plan ondersteunt de deelnemer om talenten te ontdekken en de keuze te vergemakkelijken om energie te steken in de juiste competenties, dan wel per competentie de juiste ontwikkelingsactiviteit of actie te kiezen.
Het Performance Improvement Plan is opgesteld op basis van vragen die de deelnemer zelf en eventuele anderen hebben beantwoord op het gebied van persoonlijkheid en gedrag. De resultaten van de Big Five vragenlijst en de 360 vragenlijst zijn in de Performance Improvement Plan rapportage gecombineerd.
De PIP is geen losse HR-tool, maar wordt verstuurd na het invullen van de Big Five Personality en de 360 met hetzelfde competentieprofiel.

Ga terug naar: Instrumenten

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×