Advisering

Als organisatie stelt u doelen, het liefst concreet en meetbaar, afgeleid van visie en strategie. Deze doelen zijn vastgelegd in een strategisch plan en het werken aan deze doelen gebeurt in de dagelijkse praktijk. Maar dit vraagt nogal wat van de leidinggevende; want hoe zorgt u ervoor dat de doelen bekend zijn bij de mensen die er werken en hoe weten mensen in de organisatie wat er van hen wordt verwacht?
De doelen van de organisatie bereikt u met de mensen die binnen deze organisatie werken, zij zullen zich daarvoor persoonlijk inzetten en gebruiken daarbij hun talenten. Als leidinggevende wilt u deze optimaal op elkaar afstemmen. De consultants van Interselect kunnen u ondersteunen in dit proces.

Projectmanagement
Een goed HRM-beleid bestaat binnen elke organisatie uit verschillende aspecten. Thema’s als in-, door- en uitstroom; ze hebben er allemaal mee te maken. Er is natuurlijk tijd en aandacht nodig om het HRM-beleid op een goede manier vorm te geven. U kunt bij de uitvoering van deze plannen, ervoor kiezen om gebruik te maken van de adviezen, producten en diensten van Interselect. Inhoudelijk kan Interselect u bij dit proces ondersteunen, maar wij kunnen ook deel van het projectmanagement overnemen.
Uiteraard houdt u hierbij de regie in handen, maar kunt u de uitvoering en een  deel van de implementatie overlaten aan een deskundige.

Management Developmenttrajecten
In toenemende mate vinden organisaties het belangrijk dat de verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen. Directie en/of het College van Bestuur zal zich daarbij veel meer extern richten om de organisatie verder te profileren. Hierdoor worden verantwoordelijkheden (zowel op personeelgebied, als op ontwikkeling, als op het gebied van budgetbeheer) lager in de organisatie gelegd en wordt van de middenmanagers een zwaardere leidinggevende rol gevraagd.
Om de huidige middenmanagers mee te ontwikkelen in deze richting is een goed plan en een goede uitvoering van het traject is dan ook onontbeerlijk.
Het daadwerkelijke MD-traject gaat over de vraag hoe de “kloof” tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie wordt overbrugd.
Interselect helpt organisaties deze vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld door het inzetten van ontwikkelassessments om de huidige situatie scherp in beeld te brengen.
Belangrijke uitgangspunten bij MD:
• Interselect werkt bij MD-trajecten zowel groepsgewijs als individueel.
• MD richt zich bij Interselect op leiderschapskwaliteiten en gedrag om dit vorm te geven.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Interselect, 0183 693939 of mail ons

Ga terug naar: Trainingen, advies en coaching

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×