Zij-instroom docenten (MBO)

GESCHIKTHEIDSASSESSMENT

Speciaal voor zij-instroomdocenten in het mbo heeft Interselect een zogenaamd geschiktheidsassessment ontwikkeld. Hiermee bepalen we of kandidaten beschikken over het benodigde minimale hbo werk- en denkniveau. Ook geeft het assessment inzicht of kandidaten worden geacht de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) te halen. Interselect voert al jarenlang voor verschillende opdrachtgevers in het onderwijs dergelijke geschiktheidsassessments uit. Vanuit deze ervaring ontwikkelden we een ‘basisprogramma’, waarmee we efficiënt en betrouwbaar de geschiktheid van een kandidaat vaststellen.

Het geschiktheidsassessment geeft antwoord op de vraag waar de sterke en zwakke punten liggen in termen van persoonlijke achtergrond en competenties. Het vertrekpunt hierbij zijn de huidige eisen, die gesteld worden aan de functie van docent in het mbo. De uitkomsten leggen we vast in een heldere rapportage, waarin we onder meer ook ingaan op de ontwikkelbaarheid van competenties en voorwaarden voor coachen.

ONDERDELEN GESCHIKTHEIDSASSESSMENT

Het geschiktheidsassessment bevat de volgende onderdelen:

  • Voorbespreking met opdrachtgever/adviseur Personeel & Organisatie.
  • Cognitieve capaciteitentest (vaststellen hbo werk- en denkniveau).
  • Persoonlijkheidsonderzoek.
  • Criteriumgericht interview.
  • Praktijkopdracht.
  • Nabespreking van het assessment met een adviseur van Interselect.

ZIJ-INSTROOMDOCENTEN

Het kwaliteitskader zij-instroom mbo heeft tot doel om de kwaliteit van de docent, die via een zij-instroomtraject op een mbo-instelling gaat werken, naar een hoger plan te brengen. Het kwaliteitskader is onderdeel van een convenant tussen de Vereniging van Hogescholen, MBO Raad, VO-raad en het ministerie. De mbo-sector verplicht zich naar het ministerie en de hogescholen, in geval van zij-instroom, gebruik te maken van het kwaliteitskader (een uitwerking van art 4.2.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)).

KWALIFICEREN VOOR HET BEROEP DOCENT

De mbo-instelling en de ongekwalificeerde zij-instromer komen overeen dat de zij-instromer zich – binnen twee jaar na indiensttreding – kwalificeert voor het beroep van docent volgens de WEB. Dat kan via een van de lerarenopleidingen of via de opleiding voor het PDG. Voorwaarde voor deelname aan de PDG-opleiding is dat de mbo-instelling een geschiktheidsverklaring afgeeft aan de zij-instromer. Hierdoor bestaat binnen het mbo de behoefte om bij nieuwe medewerkers (zij-instromers) vóór indiensttreding vast te stellen of:

  • De kandidaat beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau.
  • De kandidaat in staat wordt geacht de opleiding PDG te behalen.

Ons geschiktheidsassessment geeft gericht antwoord op deze twee vragen.

Meer weten over het geschiktheidsassessment? Neem dan contact met ons op.

Ga terug naar: Assessments

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×