Register Directeur Onderwijs

Gecertificeerd RDO-assessment, een snelle, betrouwbare weg naar basisregistratie als RDO of RADO.
Het Schoolleidersregister PO (SRPO) bouwt aan het beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. De Schoolleider in het Primair Onderwijs die zich in dit Register wil inschrijven, moet dan aantonen aan de basiskwalificaties van de Beroepsstandaard voor schoolleiders in het PO te voldoen. Een gecertificeerd assessment is een van de wegen om aan de registratie-eis te voldoen. Een snelle, grondige en betrouwbare manier. Daarnaast biedt de assessmentrapportage de schoolleider handvatten hoe hij de eigen ontwikkeling en professionalisering verder gericht kan vormgeven. Met de ontwikkeling en instandhouding van het beroepsregister wil het Schoolleidersregister PO de beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren.

Doel Toetsend assessment van Interselect

 • In kaart brengen van de competenties van de kandidaat in relatie tot de beroepsstandaard voor de schoolleider PO
 • In kaart brengen van ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat

Op de website van het Schoolleidersregister PO treft u meer informatie aan over de beroepsstandaard.
Het assessment is in de eerste plaats beoordelend/toetsend van karakter: “Voldoet een kandidaat aan de vereiste competenties voor de professie van schoolleider?”
Wanneer een kandidaat dit toetsende assessment met een positief rapport afsluit en daarmee dus voldoet aan de norm van het Schoolleidersregister PO, ontvangt hij/zij naast de rapportage een certificaat. Dit certificaat wordt gebruikt voor basisregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Registratie is geen doel op zich. Met registratie wordt blijvende professionalisering gestimuleerd. Door continue ontwikkeling kan u als schoolleider de uitdagingen van het beroep nu en in de toekomst het hoofd bieden. Daarom wordt er (naast het toetsende karakter) ook stilgestaan bij uw groeimogelijkheden en is het assessment ook te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling.

Inhoud Assessment

Bij dit Toetsend Assessment worden meerdere instrumenten ingezet en wordt de kandidaat vanuit meerdere perspectieven door meerdere personen onderzocht en beoordeeld. Elke competentie wordt met minimaal twee instrumenten onderzocht. Wij onderzoeken kennis, gedrag en vaardigheden.

Bouwstenen Assessment

 • Zelfassessment (CV, analyse vanuit de beroepscompetenties op de huidige functie, de school en de eigen rol)
 • 3600 feedback vragenlijst (beoordeling van de mate waarin competenties worden waargenomen door relevante personen in de omgeving van de kandidaat, incl. een zelf-analyse)
 • Psychologische testen en vragenlijsten (cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid Big Five, interesses, sturingsstijlen)
 • Twee simulaties
  – Simulatie ‘Gesprek met een medewerker’
  – Simulatie ‘Leidinggeven’ waarin de eigen onderwijskundige visie en aanpak wordt gepresenteerd en besproken in ‘het team’.
 • Gedragsgericht en competentiegericht interview

Opbouw

Voorbereiding
We nemen met u uw situatie, doelstellingen en wensen door. U kunt ook specifieke onderzoeksvragen aan ons doorgeven.

Afname en uitvoering
Wij verzorgen de gehele organisatie voor u, van eerste afspraak tot eindrapportage

Rapportage en certificaat voor registratie
We maken op basis van alle resultaten een overzichtelijke rapportage met een helder advies en een overzicht van sterke kanten en ontwikkelbehoeften. Het rapport krijgt u na afloop van het assessment binnen vijf werkdagen per e-mail toegestuurd. Voor eventueel te ontwikkelen competenties geven we praktische tips en adviezen. Na uw akkoord wordt het rapport pas doorgestuurd naar de opdrachtgever. Wanneer alle vijf basiscompetenties met een voldoende zijn beoordeeld, ontvangt u een certificaat waarmee u zich kan laten registreren in het SRPO als Register (adjunct-)directeur (RDO of RADO). Als de assessment-uitkomst niet voldoende is, geeft Interselect aan waar en hoe nog ontwikkeling nodig is, inclusief tips en handvatten. Op een later moment kan de schoolleider gebruik maken van een (verkorte) herkansingsmogelijkheid.

Nazorg
Om het optimale uit een assessment te halen, adviseren we ook het vervolgtraject in kaart te brengen. Zo worden er handen en voeten gegeven aan ontwikkelbehoeften. Interselect denkt hierin graag met u mee.

 

Waarom kiest u voor Interselect
Wij voeren al jarenlang (vanaf 1977) assessments uit bij (potentiële) schoolleiders, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in de onderwijssectoren PO, VO, MBO, HBO en WO. Deze assessments zijn beoordelend (selectief) en/of ontwikkelingsgericht.
Onze werkwijze is competentiegericht. We analyseren een functie, context of specifieke assessmentvraag aan de hand van een vooronderzoek met de opdrachtgever en onderscheiden op basis daarvan vereiste competenties. Bij het formuleren van competenties en het bepalen van de beoordelingsnormen kunnen we putten uit jarenlange ervaring en eigen onderzoek. In dit kader, stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze assessoren (NIP psychologen).

InvesteringSchoolleidersassessment t.b.v. van basisregistratie in het SRPO, uitgevoerd te Gorinchem, per kandidaat € 1.750,
Assessments op locatie zijn mogelijk.
Tarieven 2018, exclusief 21%BTW.

Meer informatie over de mogelijkheden?
Wilt u meer weten over Interselect of over het schoolleidersassessment (bijv. over planning of locatie)? Dan kunt u ons bellen op 0183 693939, of mailen.

 

Ga terug naar: Assessments

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×