Ontwikkelassessments

Het doel van een ontwikkelassessment is om inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Interselect toetst het professionele gedrag en de vaardigheden van de kandidaat aan objectieve normen, eigen inzichten en de observatie van anderen. Met een ontwikkelassessment geeft de kandidaat voor een belangrijk deel zelf sturing en inhoud aan veranderingsprocessen op het gebied van: persoonlijke effectiviteit, leiderschap of andere individuele aandachtsgebieden.

Het ontwikkelassessment biedt ondersteuning in de professionele groei, die op haar beurt de ontwikkeling van de organisatie ondersteunt. Het vertrekpunt hierbij zijn de huidige eisen, die gesteld worden aan de functie zoals die op dit moment wordt vervuld. De uitkomsten leggen we vast in een uitgebreide rapportage, waarin we ook ingaan op de ontwikkelbaarheid van competenties en voorwaarden voor coaching. In een ontwikkelassessment doen we geen uitspraak over de geschiktheid voor een bepaalde functie.

Interselect biedt bij ontwikkelassessments de volgende opties:

  • Het maken van een groeps- of teamoverzicht.
  • Nabespreking bij de opdrachtgever.
  • Digitale opnames van praktijksimulaties.
  • Coaching.
  • 360 graden feedbacktest na een halfjaar.

Meer weten over onze ontwikkelassessments? Neem dan contact met ons op.

Ga terug naar: Assessments

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×