Zij-instroom docenten (MBO)

Het kwaliteitskader zij-instroom MBO heeft tot doel de kwaliteit van de docent die via een zij-instroomtraject op een MBO-instelling aan het werk gaat, naar een hoger plan te brengen. Het kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een convenant tussen de Vereniging van Hogescholen, MBO-raad, VO-raad en het ministerie. De MBO sector verplicht zich naar het ministerie en de Hogescholen toe, in geval van zij-instroom gebruik te maken van het kwaliteitskader (een uitwerking van art 4.2.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)).

De MBO instelling en de ongekwalificeerde zij-instromer komen overeen dat de zij-instromer zich binnen twee jaar na indiensttreding kwalificeert voor het beroep van docent conform de WEB. Dat kan via een van de lerarenopleidingen, of via de opleiding voor het ‘ Pedagogisch Didactisch getuigschrift’, de PDG.
Voorwaarde voor deelname aan de PDG opleiding is, dat de MBO-instelling een geschiktheidsverklaring afgeeft aan de zij-instromer.
Hierdoor bestaat binnen het MBO de behoefte om bij nieuwe medewerkers (zij-instromers) vóór indiensttreding vast te stellen of;

  1. De kandidaat beschikt over tenminste HBO werk- en denkniveau
  2. De kandidaat in staat wordt geacht de opleiding ‘ Pedagogisch Didactisch getuigschrift’ (PDG) te behalen.

Hiervoor is door Interselect een zgn geschiktheidsassessment ontwikkeld.
Interselect voert al jarenlang voor verschillende opdrachtgevers in het onderwijs dergelijke geschiktheidsassessments uit. Vanuit deze ervaring is een ‘basis-programma’ ontwikkeld, waarmee efficiënt en betrouwbaar de geschiktheid van een kandidaat kan worden vastgesteld.

Het geschiktheidsassessment geeft antwoord op de vraag waar de sterke en zwakke punten zijn in termen van persoonlijke achtergrond en competenties. Het vertrekpunt hierbij zijn de huidige eisen die gesteld worden aan de functie van docent bij het MBO. De uitkomsten worden vastgelegd in een heldere rapportage, waarin ook wordt ingegaan op de ontwikkelbaarheid van competenties, voorwaarden voor coachen en dergelijke.

Dit geschiktheidsassessment bevat de volgende onderdelen:

  • Voorbespreking met opdrachtgever / Adviseur Personeel & Organisatie
  • Cognitieve capaciteitentest (vaststellen HBO werk- en denkniveau)
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Criteriumgericht interview
  • Praktijkopdracht
  • Nabespreking van het assessment met een adviseur van Interselect

Voor meer info mail interselect

Ga terug naar: Assessments

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×