Ontwikkelassessments

Het doel van een ontwikkelassessment is het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren. Het professionele gedrag en de vaardigheden van de kandidaat worden getoetst aan objectieve normen, eigen inzichten en aan de observatie van anderen. Via een ontwikkelassessment kan de kandidaat voor een belangrijk deel zelf sturing en inhoud geven aan veranderingsprocessen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiderschap of andere individuele aandachtsgebieden. Het ontwikkelassessment biedt ondersteuning in de professionele groei en deze professionele groei ondersteunt op haar beurt de ontwikkeling van de organisatie.
Het vertrekpunt hierbij zijn de huidige eisen die gesteld worden aan de functie zoals die op dit moment wordt vervuld. De uitkomsten worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage, waarin ook wordt ingegaan op de ontwikkelbaarheid van competenties en voorwaarden voor coaching. In een ontwikkelassessment wordt geen uitspraak gedaan over de geschiktheid voor een bepaalde functie.

De uitkomsten worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage, waarin ook wordt ingegaan op de ontwikkelbaarheid van competenties en voorwaarden voor coaching.

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×