Programma

Psychologische en/of cognitieve tests maken meestal onderdeel uit van het programma. Als dit bij u het geval is, krijgt u van ons daar een uitnodiging voor, om deze test(s) online te maken. Dit gebeurt vrijwel altijd thuis of op het werk, dus voorafgaande aan het assessment. In de mail die u daarvoor ontvangt, staan ook tips om vooraf te oefenen met tests. Of ga naar Hoe bereid ik mij voor.

Op de assessmentdag begint u altijd met een kort informatief gedeelte. Het programma wordt uitgereikt, u wordt kort geïnformeerd over de simulaties/tests en u maakt kennis met een van de consultants van Interselect. Bovendien is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
– U heeft een interview met een of meer assessoren. In dit interview wordt uw CV besproken en worden u allerlei vragen gesteld om zicht te krijgen op uw huidige gedrag t.a.v. de competenties die voor de functie van belang zijn.
– Indien u thuis een cognitieve capaciteitentest heeft gemaakt, maakt u tijdens het assessment een korte validatietest.
– Aan welke simulaties u deelneemt, is uiteraard afhankelijk van de functie. Bijvoorbeeld: een kandidaat-manager kan gevraagd worden een gesprek met een slecht functionerende medewerker te voeren of in een groep een discussie te leiden. Iemand kan voor een baliefunctie de opdracht krijgen een gesprek met een klant te voeren. Bij iedere simulatie hoort een duidelijk omschreven opdracht en wordt u de tijd gegeven om u op de simulatie voor te bereiden. Gedurende het assessment zult u door een of meerdere assessoren worden geobserveerd.
U dient er rekening mee te houden, dat het programma over het algemeen een dagdeel in beslag neemt. Daarnaast is het programma zodanig opgebouwd, dat u nauwelijks tijd heeft voor andere activiteiten tussendoor.

Hoe gedraagt zich tijdens het assessment ?
Tijdens de simulaties ‘mag u gewoon uzelf’ zijn. Probeer niet te handelen zoals u denkt of vermoedt dat men van u zal verwachten. Ontspan uzelf en pak iedere simulatie aan zoals u zelf denkt dat het goed is. De simulaties zijn bedoeld om uw vaardigheden in kritische aspecten van de functie te kunnen beoordelen. Dat betekent dat als u niet meedoet, als u zich niet ‘gedraagt’, er niets of weinig geobserveerd kan worden. Hoe meer u van uw vaardigheden laat zien, des te meer stelt u ons in staat om tot een afgewogen oordeel te komen. Natuurlijk, het zal een spannende èn inspannende dag worden.
Bedenk dat men vooral geïnteresseerd is in wat u wèl kunt.

Wie zijn er aanwezig bij een assessment ?
U als deelnemer
De assessoren (= observatoren)
De rollenspeler(s)

Wie zijn de assessoren?
De assessoren zijn psychologen en consultants van Interselect. De assessor heeft een verantwoordelijke taak, waarvoor hij/zij vooraf uitvoerig is opgeleid en getraind. Enerzijds is hij/zij er in het belang van u, als deelnemer. Anderzijds dient de assessor het belang van de opdrachtgevende organisatie, die ermee gediend is inzicht te krijgen in uw sterkte-/zwakteprofiel.

Ga terug naar: Informatie voor de kandidaat

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×