FAQ

 1. Hoe beschermt Interselect de persoonsgegevens van kandidaten?
  De verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens van personen die via Interselect een assessment doen of een test maken, vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In alle gevallen bewaakt Interselect dat het beheer van persoonsgegevens op een vertrouwelijke en ethische manier geschiedt.
  Daarnaast worden persoonsgegevens van kandidaten en hun dossiers niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Persoonsgegevens zijn daarom maximaal twee jaar beschikbaar/opvraagbaar. Daarna worden alle gegevens geanonimiseerd en kunnen deze alleen nog anoniem gerapporteerd worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Maar er zijn meer regels: Wanneer u daar schriftelijk toe verzoekt, wordt uw dossier door Interselect vernietigd. Het verzoek om vernietiging wordt bewaard.
 2. Waarom worden er bij de online test extra vragen gesteld, bijvoorbeeld naar specifieke opleiding en naar waar hij en zijn ouders geboren zijn.
  Deze vragen worden gesteld t.b.v. onderzoek en het opstellen en beschrijven van goede normgroepen. Gegevens worden daarbij anoniem gerapporteerd zodat op geen enkele wijze gegevens tot de persoon te herleiden zijn. Het is overigens niet verplicht deze vragen in te vullen en beïnvloedt het wel of niet invullen van deze vragen op geen enkele wijze de verdere procedure.
 3. Wordt er van alles aan anderen gerapporteerd?
  Als kandidaat aan een assessment wilt u zich graag van uw goede kant laten zien en veel mensen vinden het dan ook lastig om kritische vragen te stellen. Maar als assessmentkandidaat heeft u rechten. Een heel belangrijk recht is dat er zonder uw toestemming geen rapportage (of andere informatie) over u richting derden gaat. Ook niet als dat een opdrachtgever is die voor het onderzoek heeft betaald. Het is altijd uw eigen keus om de informatie uit het onderzoek al dan niet met anderen te delen. Uiteraard zult u, als u de rapportage blokkeert, wel zelf met de teleurstelling van de opdrachtgever moeten omgaan.
 4. En hoe gaat dat dan, dat rapporteren?
  Ten eerste wordt er in een eindgesprek al verteld welke informatie het onderzoek heeft opgeleverd. Zo weet u van tevoren wat de belangrijkste conclusies en adviezen in het rapport zullen zijn. Soms wordt er aan u gevraagd of het goed is dat de belangrijkste conclusies en adviezen alvast telefonisch aan de opdrachtgever gerapporteerd worden. Vaak omdat het dan om bijvoorbeeld een selectieassessment gaat en er rekening gehouden moet worden met opzegtermijnen. Ook daar mag u gewoon “nee” op zeggen. Procedurele afspraken hebben geen enkel effect op de inhoud of strekking van uw rapport. In veel gevallen kiezen mensen ervoor om de rapportage eerst zelf te willen lezen. Dan weet u precies waar u toestemming voor geeft (of niet.) We sturen u dan per mail een rapport. U kunt binnen 2 werkdagen aangeven of u toestemming verleent of niet, of dat u nog even contact met de assessmentconsultant wilt hebben.
 5. En als ik ergens een klacht over heb?
  Gelukkig gebeurt het niet veel dat er aanleiding voor een klacht is, maar er kan natuurlijk altijd iets niet helemaal goed gaan. Klachten over een assessment, bejegening of wat dan ook kunnen in eerste instantie worden ingediend bij ons. U kunt er verzekerd van zijn dat een klacht alle aandacht krijgt en dat we hierover met u in gesprek gaan. Als de klacht specifiek betrekking heeft op een uitvoerend psycholoog, en deze lid is van het NIP, bestaat ook de mogelijkheid om bij deze instantie een klacht aanhangig te maken.
Ga terug naar: Informatie voor de kandidaat

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×