Veel gestelde vragen

Hoe beschermt Interselect de persoonsgegevens van kandidaten?
De verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens van personen die via Interselect een assessment doen of test maken, vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In alle gevallen bewaakt Interselect een vertrouwelijk en ethisch beheer van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Interselect de gegevens van kandidaten?
Interselect bewaart persoonsgegevens van kandidaten en hun dossiers niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Persoonsgegevens zijn daarom maximaal twee jaar beschikbaar/opvraagbaar. Daarna anonimiseren wij alle gegevens en kunnen deze alleen nog anoniem gerapporteerd worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Als je wilt dat wij jouw dossier vernietigen, kun je hier schriftelijk een verzoek voor indienen. Interselect vernietigt dan jouw dossier. Het verzoek om vernietiging wordt bewaard.

Hoe borgt Interselect inclusiviteit en diversiteit?
Bij Interselect zijn we erop gericht ieders persoonlijke kenmerken te respecteren. Dit doen we door:

  • Te zorgen voor een prettig en veilig klimaat tijdens de assessments.
  • Alle kandidaten op een gelijkwaardige en respectvolle manier te benaderen.
  • Rekening te houden met diversiteit (sociaal, cultureel, emotioneel) bij het geven van feedback, tijdens de simulaties en tijdens het interview. Dit kan bijvoorbeeld door meer tijd te nemen om minder sterke kanten van de kandidaat te bespreken.

Tegelijk blijven de geobjectiveerde eisen van de functie voor ons richtinggevend. Dat doen we door het gedrag dat een kandidaat laat zien te concretiseren, systematiseren en objectiveren. Zo garanderen we elke kandidaat een zo objectief mogelijke behandeling, kansen en beoordeling.

Waarom stellen jullie bij de online test vragen over specifieke opleiding en de geboorteplaats van mijn ouders?
Deze vragen stellen we voor onderzoek en om goede normgroepen op te stellen en te beschrijven. We rapporteren daarbij alle gegevens anoniem, zodat op geen enkele wijze gegevens tot de persoon te herleiden zijn. Het is overigens niet verplicht deze vragen in te vullen. Het wel of niet invullen van deze vragen beïnvloedt de verdere procedure niet.

Welke rechten heb ik als kandidaat?
Als kandidaat aan een assessment laat je je graag van je goede kant zien. Veel mensen vinden het dan ook lastig om kritische vragen te stellen. Echter, als assessmentkandidaat heb je rechten. Een belangrijk recht is dat er zonder jouw toestemming geen rapportage (of andere informatie) over jou richting derden gaat. Ook niet naar de opdrachtgever die voor het onderzoek heeft betaald. Het is altijd jouw keus om de informatie uit het onderzoek met anderen te delen. Uiteraard moet je, als je de rapportage tegenhoudt, wel zelf het gesprek met de opdrachtgever aangaan.

Hoe ziet het rapportageproces eruit?
Allereerst bespreken we in het eindgesprek al welke informatie het onderzoek heeft opgeleverd. Zo weet je van tevoren wat de belangrijkste conclusies en adviezen in het rapport zijn. We kunnen je vragen of je akkoord gaat om de belangrijkste conclusies en adviezen alvast telefonisch aan de opdrachtgever te rapporteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij een selectieassessment, waarbij sprake is van opzegtermijnen. Uiteraard kun je aangeven dat je dit niet wilt. Procedurele afspraken hebben geen enkel effect op de inhoud of strekking van jouw rapport. In veel gevallen kiezen kandidaten ervoor om de rapportage eerst zelf te lezen. Dan weet je precies waar je wel of geen toestemming voor geeft. We sturen je dan per mail het rapport. Vervolgens kun je binnen twee werkdagen aangeven of je toestemming verleent om de rapportage aan de opdrachtgever te sturen. Als je eerst nog contact wilt met de assessmentpsycholoog kan dat uiteraard ook.

Waar kan ik een klacht indienen?
Wij doen er alles aan om te zorgen dat jouw ervaring met Interselect naar tevredenheid is. Maar er kan natuurlijk altijd iets niet goed gaan. Klachten over een assessment, behandeling of andere zaken dien je in eerste instantie bij ons in. Vanzelfsprekend behandelen wij jouw klacht met volle aandacht en nemen we hierover persoonlijk contact met je op. Als de klacht betrekking heeft op een specifieke uitvoerende psycholoog, en deze is lid van het NIP, kun je ook bij deze instantie een klacht indienen.

Ga terug naar: Informatie voor de kandidaat

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×