Informatie voor de kandidaat

Welkom bij Interselect!
Binnenkort zult u als kandidaat te gast zijn bij Interselect om deel te nemen aan een Assessment. Hieronder treft u informatie aan over wat het assessment inhoudt, het programma dat u gaat volgen en hoe u zich kunt voorbereiden.

De methode
De aanpak van Interselect is gebaseerd op de Assessment Center Methode. De basis wordt gevormd door een uitgebreide functieanalyse. Hierbij komen zowel de functionele aspecten als de vaardigheden die met de bedrijfscultuur samenhangen aan bod.
Aan de hand van de functieanalyse wordt duidelijk uit welke gedragscriteria (competenties) de functie is opgebouwd. Sommige daarvan zijn voor de uitvoering van de functie van doorslaggevend belang. Dat zijn de competenties waarop u beoordeeld wordt. Ligt de nadruk daarbij op (gedrags)vaardigheden, dan worden in het programma simulaties opgenomen die een deel van die vaardigheden moeten oproepen. Gemiddeld worden twee simulaties samengesteld.
Ook zijn persoonlijkheid, motivatie en cognitieve capaciteiten zeer belangrijk. Daarom worden tevens psychologische en/of cognitieve tests in het programma opgenomen. Door deel te nemen aan een Assessment wordt u in staat gesteld om die vaardigheden en bekwaamheden te laten zien, die van essentieel belang zijn voor het met succes uitoefenen van de functie.

Benodigdheden
U hoeft in feite niets mee te nemen. Aantekenpapier, een pen en andere essentiële benodigdheden worden u ter beschikking gesteld. Met de papieren die u in de loop van de dag worden uitgereikt, mag u alles doen: strepen, krassen, markeren, et cetera. Na afloop van iedere simulatie geeft u alle papieren en uw aantekeningen aan de assessor.

Ervaringen van eerdere deelnemers
Inmiddels zijn u heel wat mensen voorgegaan. Hun ervaringen zijn vrijwel unaniem positief:
“Ik vind het assessment bijzonder interessant en ga de uitkomst zeker gebruiken om mijzelf verder te ontwikkelen.”
“Het was een intensieve middag die ik als waardevol heb ervaren. De sfeer was prettig en het was leerzaam.”
“Overall heb ik een goede indruk van Interselect; men kijkt breed en op integere wijze naar personen en hun competenties.”

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×